0.00 0
Košík

Žádné produkty v košíku.

Právní podmínky Rapového Deníku

Identifikace a vlastnictví


V souladu s ustanovením článku 10 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července, o službách informační společnosti a elektronickém obchodování, vás informujeme, že tato webová stránka patří fyzické osobě Lukáši Kouřilovi.

Účel webové stránkyRapovejdenik.cz představuje služby související s:

- reklamou a komunikací.
- použití webové stránky vám uděluje status uživatele a znamená plné přijetí všech ustanovení a podmínek uvedených na této stránce.
- pokud nesouhlasíte se všemi těmito ustanoveními a podmínkami, zdržte se používání této webové stránky.
- přístup na tuto webovou stránku neznamená v žádném případě zahájení obchodního vztahu s Vlastníkem.
- pomocí této webové stránky vám vlastník stránky umožňuje přístup a využití různých obsahů, které vlastník nebo jeho spolupracovníci zveřejnili prostřednictvím internetu.

K tomu účelu jste povinni a zavázáni nepoužívat žádný z obsahů webové stránky za účelem nebo s účinky nezákonnými, zakázanými v tomto právním upozornění nebo podle platného právního předpisu, které by mohly poškodit práva a zájmy třetích stran, nebo které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit, znemožnit, přetížit, poškodit nebo zabránit normálnímu používání obsahu, počítačového vybavení nebo dokumentů, souborů a všeho druhu obsahu uloženého v jakémkoli vlastním nebo pronajatém počítačovém vybavení vlastníka, jiných uživatelů nebo libovolného uživatele internetu.

Komentáře


Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit všechny komentáře, které porušují platný právní předpis, jsou poškozující práva nebo zájmy třetích stran nebo které se jeho názorem nehodí k publikaci.

Provozovatel neodpovídá za názory, které uživatelé vyjadřují prostřednictvím komentářového systému, sociálních sítí nebo jiných nástrojů účasti, v souladu s platnými právními předpisy.

Duševní vlastnictví


Obsah této webové stránky, včetně mezi jinými, obrázků, log, grafiky, animací, textů nebo softwarových aplikací, bez ohledu na jejich formát, programovací jazyk a způsob zobrazení, stejně jako doménové jméno www.rapovejdenik.cz, patří vlastníkovi nebo získal odpovídající práva od jejich vlastníků a jsou chráněny zákony a mezinárodními dohodami v oblasti duševního vlastnictví a případně průmyslového vlastnictví, stejně jako právními předpisy upravujícími doménová jména.

Tato webová stránka funguje na softwaru WordPress pod licencí GPLv2. Je povoleno použití nebo reprodukce, úplně nebo částečně, bez úmyslu zisku, jejich obsahu za předpokladu, že je uveden zdroj a zahrnuto odkaz na tuto webovou stránku, a v případech povolených v článcích 31 až 34 zákona o duševním vlastnictví (Zákon 1/1996 Sb., ze dne 12. dubna).

Je zakázáno používání rámečků (frames) nebo jiných mechanismů určených k zakrytí původu nebo zdroje obsahu, jakéhokoli použití, přeměny nebo využití těchto obsahů pro komerční nebo propagační účely nebo v rozporu s právem, morálkou nebo veřejným pořádkem, které by mohlo poškodit zájmy nebo poškodit image vlastníka nebo třetích oprávněných stran, které by mohly představovat nespravedlivou konkurenci nebo v obecném smyslu porušovat to, co je uvedeno v tomto dokumentu.

Jak uvádějí společnosti, které poskytly některé grafické prvky použité na stránce ve formě surového materiálu, na ně odkazujeme. Některé grafické prvky byly vytvořeny na stránce www.freepik.es a ikony vytvořeny na stránce www.flaticon.com.

Ochrana osobních údajů


Rapovejdenik.cz splňuje požadavky vyplývající z Zákona č. 34/2002, ze dne 11. července, o službách informační společnosti a elektronickém obchodování a platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a zejména nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů. rapovejdenik.cz si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit tuto Zásady ochrany osobních údajů. Pokud se uživatel zaregistroval na webové stránce a přistoupil k svému účtu nebo profilu, při přístupu na něj budete informováni o zásadních změnách týkajících se zpracování vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich údajů:

Každá osoba má právo získat informace o existenci zpracování svých osobních údajů, přístup k informacím a osobním údajům, které rapovejdenik.cz má. Požádat o opravu nepřesných údajů nebo v případě, že údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud subjekt odvolá souhlas, který udělil.

V některých případech může dotčená osoba požádat o omezení zpracování svých údajů, v tomto případě je budeme uchovávat pouze v souladu s platnými právními předpisy.

V některých případech můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů, které budou dodány ve vhodném formátu, běžně používaném nebo mechanicky čitelném, buď vám nebo novému zpracovateli, kterého jmenujete.


Údaje, které shromažďujeme


Jen tím, že budete procházet webovou stránku rapovejdenik.cz, budou shromažďovány informace týkající se:

IP adresa
Verze prohlížeče
Operační systém
Délka návštěvy nebo prohlížení webové stránky

Takové informace mohou být ukládány prostřednictvím služby Google Analytics, a proto se odkazujeme na Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google, protože tato služba sbírá a zpracovává tato data. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Stejně tak na webové stránce může být poskytována funkce Google Maps, která by mohla mít přístup k vaší poloze, pokud jí to povolíte. V tomto ohledu odkazujeme na Zásady ochrany osobních údajů používané službou Google Maps, abyste mohli získat informace o použití a zpracování těchto dat. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Informace, které zpracováváme, nebudou spojeny s konkrétním uživatelem a budou uloženy v naší databázi za účelem provádění statistických analýz, zlepšení webové stránky, našich produktů a/nebo služeb, a pomohou nám zlepšit naši obchodní strategii. Údaje nebudou poskytovány třetím stranám.
Registrace uživatele


Pro přístup k určitým produktům a/nebo službám může být nezbytná registrace uživatele na webové stránce. K tomu je ve registračním formuláři požadována řada osobních údajů. Nutné a povinné údaje, které uživatel musí poskytnout pro provedení registrace, jsou označeny symbolem *. Pokud tyto pole nevyplní, nebude registrace provedena.

Uživatelské jméno a vygenerované heslo jsou osobní a nepřenosné, přičemž uživatel nese odpovědnost za jejich ochranu. Nedoporučujeme si je někam zaznamenávat ani je sdělovat třetím stranám.

V tomto případě budou údaje o prohlížení webové stránky spojeny s uživatelskými registračními údaji, což umožní identifikovat konkrétního uživatele, který prochází webovou stránkou.

Tímto způsobem budeme schopni personalizovat nabídku produktů a/nebo služeb, které našemu názoru nejlépe odpovídají uživateli, a také vám doporučit určité produkty a/nebo služby.

Údaje z registračního formuláře každého uživatele budou začleněny do databází mrbivak spolu s historií provedených operací a budou v nich uloženy, dokud nebude účet zaregistrovaného uživatele smazán.

Jakmile bude tento účet smazán, tato data budou oddělena od našich databází a údaje týkající se provedených transakcí budou uloženy po dobu 10 let, aniž by byly přístupné nebo změněny, aby se dodržely platné právní lhůty.

Údaje, které nejsou spojeny s provedenými transakcemi, budou uchovávány, pokud nedojde k odvolání souhlasu; v tomto případě budou smazány.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je provedení smlouvy mezi stranami, ve které uživatel požaduje od mrbivak několik produktů/sluežeb/výhod.

Cíle zpracování budou následující:

Správa registrace uživatele a jeho přístupu k webové stránce.
Správa nákupu produktů a/nebo služeb, které jsou k dispozici prostřednictvím webové stránky.

Informování o zpracování a stavu nákupů.
Reakce na požadavek na informace.
Správa všech funkcí, které může platforma nabídnout.

Rádi bychom vás informovali, že můžete obdržet komunikační zprávy e-mailem a/nebo na svůj telefon, abychom vás informovali o možných problémech, chybách, problémech a/nebo stavu vašich objednávek.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám za účelem provádění určitých činností a/nebo služeb požadovaných uživatelem: doručovací společnosti / platební platformy / případní prostředníci / společnosti pro správu webu / hostingové společnosti / mezinárodní převody.

Pro zasílání obchodních komunikačních zpráv bude uživatele požádáno o výslovný souhlas při registraci. V této souvislosti může uživatel odvolat udělený souhlas a obrátit se na easideas, používaje výše uvedené kontaktní údaje. V každém případě bude v každé obchodní komunikační zprávě uživateli poskytnuta možnost odhlásit se od jejich přijímání prostřednictvím odkazu a/nebo e-mailové adresy.

Kontaktní údaje


Můžete s námi přímo kontaktovat prostřednictvím e-mailu, "Kontaktujte nás" atd., které jsou k dispozici na webové stránce. K tomu je nutné, aby se Uživatel identifikoval a uvedl své osobní údaje, aby mrbivak mohl v případě potřeby kontaktovat uživatele a poskytnout odpovědi na jeho požadavek na informace. Nutné a povinné údaje, které musí uživatel poskytnout, jsou označeny symbolem *. Pokud tato pole nevyplní, nebude možné odeslat jeho žádost.

Takové osobní údaje budou začleněny do databází rapovejdenik.cz, který je bude uchovávat k odpovědi na vaši žádost a/nebo požadavek na informace a poté budou smazány do jednoho roku.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je souhlas uživatele, který žádá o informace nebo má potřebu udržovat kontakt s rapovejdenik.cz.

Cíle zpracování budou následující:

Správa dotazů nebo požadavků na informace, které nám zašlete prostřednictvím webové stránky, e-mailu nebo telefonu.

Zasílání komunikačních zpráv, speciálních nabídek, novinek nebo akcí, které vás zajímají nebo které nás požádáte, a to i prostřednictvím elektronických médií. Jelikož se jedná o doplňkový účel hlavního zpracování, budete muset zaškrtnout příslušné políčko.

Osobní údaje, které nám tímto způsobem poskytnete, nebudou poskytnuty třetím stranám, a to easideas bude přímo reagovat na tento typ dotazů.

Zásady používání souborů cookies 🍪


Přistupem na webové stránky vyjadřujete výslovný souhlas s používáním souborů cookies na vašich zařízeních. Pokud zakážete soubory cookies, může to ovlivnit optimálnost vašeho prohlížení a některé z funkcí, které jsou k dispozici, mohou nefungovat správně.

a) Vlastní soubory cookies

Na uznání a poskytnutí lepšího servisu vám naše stránka umožňuje použití vlastních souborů cookies (malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá). Výhodou přijetí našich souborů cookies je úspora času. Tyto soubory lze také použít k rozpoznání vás mezi následnými návštěvami a přizpůsobení obsahu, který vám bude zobrazen, získání informací o datu a času vaší poslední návštěvy, měření některých provozních parametrů na stránce a odhad počtu provedených návštěv, abychom mohli lépe zaměřit a upravit služby a akce. Žádný soubor cookie neumožňuje spojení s vaším telefonním číslem, e-mailovou adresou nebo jakýmkoli jiným kontaktním údajem. Žádný soubor cookie nemůže získat informace z vašeho pevného disku nebo krást osobní údaje.

b) Soubory cookies třetích stran. Soubory cookies Google Analytics

Na stránce se používá služba Google Analytics poskytovaná společností Google, Inc., jejíž hlavní kancelář se nachází na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornie), CA 94043, Spojené státy americké ("Google").

Google Analytics používá soubory cookies k analýze používání stránky uživateli. Informace generované souborem cookie o vašem používání stránky (včetně vaší IP adresy) budou přímo přeneseny a uloženy Googlu na jeho serverech ve Spojených státech amerických. Google bude tuto informaci používat na naše žádosti za účelem sledování vašeho používání stránky, vypracovávání zpráv o činnosti stránky a poskytování dalších služeb souvisejících s činností stránky a používáním internetu. Google může tuto informaci předat třetím stranám na základě zákona nebo pokud třetí strany zpracovávají tuto informaci na základě dohody s Googlem. Google nespojí vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které Google má k dispozici. Pokud chcete, můžete odmítnout zpracování dat nebo informací odmítnutím použití souborů cookies volbou správné konfigurace vašeho prohlížeče. Pokud to uděláte, může se stát, že nebudete moci plně využívat všechny funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováním vašich údajů Googlem výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Další informace najdete na adrese https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/. Google vyvinul doplněk, který můžete nainstalovat do svého prohlížeče, pokud si nepřejete být sledováni pomocí jeho souborů cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

_utma. Používá se k rozlišení mezi uživateli a relacemi. Soubor cookie je vytvořen při spuštění knihovny JavaScript a neexistuje žádný soubor cookie
__utma. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když se data odesílají do Google Analytics.
_utmt. Používá se k omezení procenta požadavků.
_utmb. Používá se k určení nových relací nebo návštěv. Soubor cookie je vytvořen při spuštění knihovny JavaScript a neexistuje žádný soubor cookie
__utmb. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když se data odesílají do Google Analytics.
_utmc. V souboru ga.js se nepoužívá. Je nastaven k interakci s urchin.js. Dříve tento soubor cookie spolupracoval se souborem __utmb pro určení, zda byl uživatel v nové relaci nebo návštěvě.
_utmz. Ukládá zdroj provozu nebo kampaň, která vysvětluje, jak uživatel na stránku přišel. Soubor cookie je vytvořen při spuštění knihovny JavaScript a aktualizuje se pokaždé, když se data odesílají do Google Analytics.
_utmv. Používá se k ukládání dat o přizpůsobených proměnných návštěvníka. Soubor cookie je vytvořen, když programátor použ

ije metodu setCustomVar s vlastní proměnnou návštěvníka. Tento soubor cookie se také používal pro stáhnutou metodu setVar. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když se data odesílají do Google Analytics.
_ga. Používá se k rozlišení mezi uživateli a relacemi. Soubor cookie je vytvořen při načítání knihovny javascript a neexistuje předchozí verze souboru cookie
_ga. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když se data odesílají do Google Analytics.
_gat. Používá se k rozlišení mezi různými objekty sledování vytvořenými během relace. Soubor cookie je vytvořen při načítání knihovny javascript a neexistuje předchozí verze souboru cookie _gat. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když se data odesílají do Google Analytics.

Nastavení uživatele pro zabránění souborů cookies.

Vypnout soubory cookies


V souladu s platnými právními předpisy vám poskytujeme informace, které vám umožní nastavit váš internetový prohlížeč nebo prohlížeče tak, aby byla zachována vaše soukromí a bezpečnost v souvislosti se soubory cookies. Proto vám poskytujeme informace a odkazy na oficiální podpůrná místa hlavních prohlížečů, abyste se mohli rozhodnout, zda chcete nebo nechcete přijmout používání souborů cookies.

Můžete zablokovat soubory cookies pomocí nástrojů pro konfiguraci prohlížeče nebo si můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, když server chce uložit soubor cookie:

a) Pokud používáte Microsoft Internet Explorer, v nabídce Nástroje > Možnosti internetu > Ochrana osobních údajů > Nastavení. Pro více informací navštivte https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

b) Pokud používáte Firefox, v nabídce Nástroje > Možnosti > Ochrana osobních údajů > Cookies. Pro více informací navštivte https://support.mozilla.org/es/kb/Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros

c) Pokud používáte Chrome, v sekci Možnosti > Pokročilé možnosti > Ochrana soukromí. Pro více informací navštivte http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

d) Pokud používáte Opera, v nabídce Bezpečnost a soukromí můžete konfigurovat prohlížeč. Pro více informací navštivte http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

e) Pokud používáte Safari, v nabídce Předvolby > Zabezpečení nebo Ochrana osobních údajů můžete konfigurovat prohlížeč. Pro více informací navštivte https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

f) Pokud chcete zakázat Google Universal Analytics, můžete nainstalovat následující doplněk od společnosti Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Pamatujte si, že pokud zakážete soubory cookies, některé funkce a vlastnosti webových stránek nemusí fungovat správně a vaše prohlížení může být ovlivněno. Nastavení souborů cookies je třeba provést v každém prohlížeči a zařízení, které používáte.

Zodpovědnost


Obsah této webové stránky je nabízen pouze pro informační a edukační účely. Nejedná se o profesionální poradenství, a proto provozovatel webu odmítá veškerou odpovědnost, přímou či nepřímou, která by mohla vzejít z použití nebo aplikace informací z této stránky mimo její účel.

Odkazy (hypertextové odkazy) nebo obsah třetích stran, které se objevují na této stránce, včetně komentářů k blogu, jsou poskytovány za účelem rozšíření informací nebo ukázání jiného pohledu.

Jejich zahrnutí neznamená schválení těchto obsahů ani spojení provozovatele s odpovědnými stranami, a proto odmítá veškerou odpovědnost v souvislosti s nimi, stejně jako za škody, které by mohly vzniknout z jakéhokoli důvodu na vašem počítačovém systému (zařízení a aplikace), dokumentech nebo souborech. Provozovatel může být zodpovědný za tyto obsahy pouze v souladu s ustanovením zákona č. 34/2002 ze dne 11. července, o službách informační společnosti a elektronickém obchodování, v případě, že po tom, co byl informován o jejich nezákonnosti nebo o tom, že porušují práva nebo zájmy třetí strany, neodstraní nebo neblokuje příslušné obsahy.

Provozovatel nezaručuje spolehlivost, dostupnost ani trvalost této webové stránky ani jejího obsahu z důvodů technických, bezpečnostních, kontroly nebo údržby služby, z důvodu chyb na serveru hostujícím obsah nebo jiných prostředníků nebo poskytovatelů, z důvodu útoků na počítačový systém nebo z jakýchkoli jiných důvodů, které vycházejí z příčin, které jsou mimo jeho kontrolu, a proto odmítá veškerou odpovědnost, přímou nebo nepřímou, za tyto okolnosti.

Úpravy a aktualizace


Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kdykoli a bez předchozího upozornění úpravy a aktualizace informací obsažených na webu, nastavení, dostupnost a prezentaci tohoto webu.